Raniji projekti Archives - Stranica 3 od 4 - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Raniji projekti

Evropska mreža Ambasadora ženskog preduzetništva

Jun 2010 – jun 2012. Projekta ima za cilj da doprinese promociji ženskog preduzetništva u Srbiji kroz uspostavljanje nacionalne mreže Ambasadorki. Kampanje vezane za preduzetništvo u svim regionima u Srbiji će inspirisati žene da pokrenu sopstvene biznise i postanu preduzetnice. Ambasadorke će pomoći da se poveća poverenje između ciljnih grupa da bi osnovale nove firme […]

Pročitaj više >>

Evropska mreža mentora ženskog preduzetništva

Novembar 2011 – novembar 2013. Cilj projekta je jačanje ženskog preduzetništva širom Srbije kroz uspostavljanje nacionalne mreže mentora. Fokus projekta je pružanje kompletnih mentoring usluga preduzetnica koje su vlasnice preduzeća iz svih regiona u Srbiji sa ciljem da pomognu ženama da prevaziđu probleme koji se pojavljuju na početku poslovanja. Mentori će tokom projekta savetovanjem pomoći […]

Pročitaj više >>

Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU

June 2010-June 2011 „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU: Preduzetnice preduzetnicama otvaraju nove mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva“. Projekat je finansirala Evropska unija. Postignuta je saradnja između organizacija koje promovišu žensko preduzetništvo iz Srbije (Udruženje poslovnih žena Srbije) i iz Evropske unije (Udruženje jumpp iz Nemačke). Jačanjem ovog partnerstva omogućeno je stvaranje […]

Pročitaj više >>

Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi

Mart-Decembar 2010 Održivost ženskih biznisa u Srbiji- institucionalni okvir, šanse i izazovi. Projekat je finansirala nemačka agencija za međunarodnu saradnju GTZ (sada GiZ). Jačanje saradnje/povezivanja/veza između organizacija civilnog društva (Udruženje poslovnih žena), javnog sektora (Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, Ministrarstvo rada i socijalne politike) i privatnog […]

Pročitaj više >>

Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada

Septembar – Decembar 2010 Podizanje nivoa svesti o dobrim praksama korporativne društvene odgovornosti u promovisanju položaja žena na tržištu rada. Projekat je finasirao UNIFEM (sada UN Women). Ovaj projekat je imao za cilj povećanje saradnje sva tri sektora (javnog, privatnog i civilnog) u implementaciji najboljih praksi, koje promovišu zapošljavanje žena koje su pogođene procesom privatizacije […]

Pročitaj više >>

Unapređenje komunikacije sa članstvom i relevantim institucijama

Avgust-Novembar 2010 Unapređenje komunikacije sa članstvom i relevantim institucijama. Projekat je finansirala Nacionalna agencija za regionalni razvoj. Ovim projektom podržano je restrukturiranje i unapređenje interne i eksterne komunikacije Udruženja poslovnih žena Srbije. Kreirana je multifunkcionalna baza članica UPŽ u programu Access, urađen je kompletan novi vizueleni identitet sajta UPŽ sa posebnim akcentom na međusobno povezivanje […]

Pročitaj više >>

“Ronja” – edukacioni centar za žene

2007-2010 “Ronja” – edukacioni centar za žene (Obrazovanje za otpočinjanje biznisa). Ovaj projekat finansira Ulof Palme centar-Udruženje stanara iz Švedske. Osim promocije “Ronja” modela (meta plan seminar), UPŽ je organizovalo obuke za start-up za nezaposlene žene u saradnji sa beogradskim opštinama (Voždovac, Zvezdara, Rakovica i Skupština grada). Sto žena je učestovalo u Ronja edukacijama u […]

Pročitaj više >>

“Freja” Forum for democracy, equal opportunities and EU integration

2007-2010 “Freja” Forum for democracy, equal opportunities and EU integration, funded by Olof Palme Center, through the Swedish union of Tenants This is an ongoing project taking place in each of the five countries in the western Balkans: Croatia, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina and Albania, with the overall goal to foster democratic processes through building different […]

Pročitaj više >>

Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada

2007-2008 “Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada u 5 regiona : ženska ekonomska prava i prava na zaposlenje kao razvojno pitanje vs. Privatizacija“ ili skraćeno «Win – Win za žene», Projekat je finansirao UNIFEM. Tokom ovog projekta, organizovani su okrugli stolovi u pet regiona u Srbiji na kojima su učestvovali predstavnici lokalnih […]

Pročitaj više >>

“Freja” mentorski program u zemljama Zapadnog Balkana

2006 “Freja” mentorski program u zemljama Zapadnog Balkana, koji finansira Ulof Palme Centar-Udruženje stanara iz Švedske

Pročitaj više >>