Raniji projekti Archives - Stranica 2 od 4 - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Raniji projekti

Promocija ženskog preduzetništva u Jugozapadnoj Srbiji

Avgust 2012 – April 2013. Udruženje poslovnih žena Srbije je započelo saradnju sa grupom žena preduzetnika u Jugozapadnoj Srbiji, kako bi im pomoglo da osnuju i registruju novo lokalno udruženje preduzetnica u ovom regionu. Zajedno sa osnivačicama i novim članicama izgrađuju se kapaciteti nove organizacije civilnog društva – Udruženja poslovnih žena Jugozapadne Srbije, kroz razvoj […]

Pročitaj više >>

Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena

Januar 2013 – Oktobar 2013. Projekat „Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena“ ima za cilj da upozna rukovodioce, a pre svega vlasnice malih i srednjih preduzeća sa 7 principa osnaživanja žena koji su inicirani od strane kancelarija UN WOMEN i Globalnog dogovora UN i da pomogne u njihovoj implementaciji u tim preduzećima. U Srbiji je […]

Pročitaj više >>

Žene napreduju

Decembar 2012 – Decembar 2013. Projekat „Žene napreduju“ ima za cilj da poveća učešće žena preduzetnika u kreiranju lokalne ekonomske politike u manje razvijenim područjima u Srbiji kroz promociju pitanja vezanih za preduzetništvo i samozapošljavanje. Projekat je usmeren na jačanje saradnje između lokalnih udruženja poslovnih žena i Udruženja poslovnih žena Srbije, kao i na jačanje […]

Pročitaj više >>

Balkan Women Coalition for Professional Qualification and Training in the field of Business and Economic Science” – B-Wco

Projekat “Balkanska mreža udruženja poslovnih žena za profesionalnu kvalifikaciju i trening u domenu poslovanja i ekonomskih nauka” (B-Wco) razvijen je između 8 zemalja Balkanskog regiona (Grčka, Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Turska, Srbija, Makedonija i Albanija) i zasniva se na dugoročnoj saradnji i radu organizacija i nevladinih udruženja iz regiona kako bi se dostigao zajednički cilj – pružanje podrške […]

Pročitaj više >>

Razvoj lokalnih udruženja preduzetnica u cilju uspostavljanja dijaloga sa javnim sektorom i jačanje mreže inovativnih ženskih biznisa FEMM INNO Net

Septembar 2012 – Decembar 2012. Ovaj projekat je nastavak prethodnog projekta koji je bio finansiran od strane GIZ u 2011. godini „Promovisanje inovativnosti kod žena preduzetnika“, čiji je cilj bio stvaranje mreže ženskih inovativnih kompanija (FEMM INNO NET) u tri regiona u Beogradu, Kraljevu i Valjevu, zajedno sa opštinama koje pripadaju ovim regionima. Aktivnosti koje […]

Pročitaj više >>

Dan devojčica

Mart 2012 – Jun 2012. Međunarodni Dan devojčica je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se u svetu svake godine poslednjeg četvrtka u aprilu, sa ciljem da se devojčice upoznaju sa netipičnim profesijama kojima se žene bave. Udruženje poslovnih žena Srbije prvi put je organizovalo manifestaciju 26. aprila 2012. godine u dvadeset i tri […]

Pročitaj više >>

Projekat “Smanjenje nezaposlenosti žena u ruralnim sredinama kroz razvoj turističkog proizvoda”

Jul 2011 – jul 2012. Cilj ovog projekta je smanjenje nezaposlenosti žena u ruralnim sredinama Srbije organizovanjem obuka iz preduzetništva i socijalnih medija, kroz mentorstvo, konsalting i posete kompanijama uspešnih preduzetnica (uspešnim preduzetnicama koje su vlasnice kompanija). Partneri na ovom projektu su Regionalna privredna komora Valjevo, koja uključuje gradove Valjevo, Šabac i Loznicu, i Regionalna […]

Pročitaj više >>

Projekat „Izgradnja kapaciteta i unapređenje inovativnosti žena preduzetnika“

Mart 2011 – mart 2012. Cilj ovog projekta je jačanje inovativnosti preduzetnica, osnivanjem inovacionih centara za žene (FEM INO) u okviru Udruženja poslovnih žena Srbije. Takođe, jačanjem kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva koje podržavaju žensko preduzetništvo, kao i prepoznavanjem i nagrađivanjem preduzetnica koje su inovativne ili inovacijama unapređuju rad svojih kompanija, UPŽ promoviše samozapošljavanje žena […]

Pročitaj više >>

Projekat: “Žensko preduzetništvo: izgradnja kapaciteta, umrežavanje i mentorstvo”

Oktobar 2011 – mart 2012. Udruženje poslovnih žena Srbije pruža pomoć i sarađuje sa organizacijama koje podržavaju žensko preduzetništvo u lokalnim zajednicama, u cilju izgradnje kapaciteta kroz razvoj i rast broja članica, usluga i aktivnosti. Pored saradnje sa lokalnim organizacijama koje rade na osnaživanju žena, takođe je neophodno stupiti u kontakt sa ženama koje su […]

Pročitaj više >>

“Freja” Forum

2007 – 2012. Ovaj projekat je u toku i odvija se u svakoj od pet zemalja Zapadnog Balkana: Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji sa opštim ciljem da podstakne demokratske procese kroz izgradnju različitih mreža saradnje. Na forumima koji se održavaju u različitim gradovima (državama) svake godine, između neprofitnih organizacija, privatnog sektora i […]

Pročitaj više >>