Raniji projekti Archives - Udruženje poslovnih žena Srbije
office@poslovnezene.org.rs
+381 11 6776 801

Raniji projekti

Pogledaj moju priču i postani preduzetnica

jun 2015 – novembar 2015 Cilj ovog projekta je promocija ženskog preduzetništva, kao i osnaživanje i podsticanje žena da pokrenu samostalni biznis – kroz predstavljanje uspešnih primera srpskih preduzetnica. Projekat je osmišljen da žensko preduzetništvo promoviše na vidljiv i pristupačan način. Važan element projekta je prezentacija uspešnih uzora – posebno za mlađe generacije žena sa […]

Pročitaj više >>

Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju

   1. jun – 31. decembar 2015. godine Osnovni cilj projekta “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju” je unapređenje zaposlivosti mladih sa invaliditetom kroz informisanje, aktivaciju, neformalnu obuku, radnu praksu i izgradnju održive saradnje sa poslodavcima. Aktivnosti se realizuju u tri grada: Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Projektnim aktivnostima kreiraće se mehanizmi koji će predstavlјati podršku […]

Pročitaj više >>

Razvoj žena preduzetnica

novembar 2014. Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) u partnerstvu sa HD Evropskom konsalting grupom, realizuje projekat Regionalnog ekonomskog rasta (REG) “Razvoj žena preduzetnica“. Projekat je finansijski podržao USAID. Aktivnosti na ovom projektu se sprovode u Beogradu, Subotici i Vranju u vidu trodnevnih treninga. Treninzi su namenjeni početnicama u biznisu, preduzetnicama koje su svoje firme osnovale […]

Pročitaj više >>

Razvoj usluga za promociju ženskih start-up preduzeća

   oktobar 2014 – mart 2015 Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH  – GIZ) realizuje projekat „Razvoj usluga za promociju ženskih start-up preduzeća“. Projekat se sprovodi u Beogradu, Subotici i Valjevu uz saradnju lokalnih udruženja poslovnih žena. Projekat ima za cilj: Podizanje svesti […]

Pročitaj više >>

Promocija ženskog preduzetništva u jugoistočnoj Srbiji

                   septembar 2014 – jun 2015 Udruženje poslovnih žena Srbije će nastaviti sa radom na širenju mreže udruženja preduzetnica i sarađivaće sa grupom preduzetnica iz Vranja kako bi pružilo podršku osnivanju lokalnog Udruženja poslovnih žena. Novoosnovano udruženje će obuhvatiti žene iz nekoliko opština južne Srbije: Vladičin Han, […]

Pročitaj više >>

Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji

Jul 2014 – April 2015 Udruženje poslovnih žena Srbije (UPŽ) uz podršku i saradnju Centra za internacionalna privatna preduzeća (Center for International Private Enterprise – CIPE) realizuje projekat „Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji“. Projekat se sprovodi u pet gradova Srbije (Beograd, Zaječar Čačak, Valjevo i Subotica) i uz podršku lokalnih udruženja poslovnih žena. Cilj projekta je […]

Pročitaj više >>

Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu

Novembar 2013 – Novembar 2014 Projekat „Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu” (“Preduzetnice doprinose”) ima za cilj jačanje dijaloga između UPŽ Srbije, lokalnih udruženja preduzetnica i Parlamenta, kako bi se uticalo na formulisanje politika, koje će biti rodno senzitivne kad je reč o preduzetništvu. Udruženje poslovnih žena Srbije aktivnosti na projektu „Preduzetnice […]

Pročitaj više >>

Unapređenje ženskog preduzetništva u Srbiji kroz mentorstvo i umrežavanje

Jul 2013 – Decembar 2013 Udruženje poslovnih žena Srbije započinje novi projekat “Unapređenje ženskog preduzetništva u Srbiji kroz mentorstvo i umrežavanje”, koji podržava CIPE – Centar for International Private Entreprise. Projekat obuhvata  uključivanje 15 mladih žena koje su na početku preduzetništva i žele da unaprede svoje poslovanje u rad sa mentorima. Projektom će biti obuhvaćeno […]

Pročitaj više >>

Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama

Maj 2013 – Novembar 2013. U okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti Udruženje poslovnih žena Srbije realizuje u saradnji sa Domom za decu i omladinu ometenu u razvoju „Sremčica“ iz Beograda projekat „Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama“. Podršku projektu pruža Međunarodni ženski kluba iz Beograda (International Women’s Club). Dom za decu i omladinu […]

Pročitaj više >>

Promocija ženskog preduzetništva u Severnoj i Istočnoj Srbiji kroz javno zagovaranje

Oktobar 2012 – Septembar 2013. Udruženje poslovnih žena ovaj projekat sprovodi u dve paralelne i komplementarne aktivnosti: Prva aktivnost UPŽ će se ogledati  kroz zajednički rad sa grupom žena preduzetnica u severnoj i istočnoj Srbiji i pomoći prilikom uspostavljanja i registracije njihovih lokalnih udruženja poslovnih žena. Fokus će biti usmeren na dva grada u dva […]

Pročitaj više >>